Bulut Bilişim vs Lokal Sunucu karşılaştırma

Beğen
Beğen Güzel Eğlenceli Saşırtıcı Üzücü Kızgın
7

Web tabanlı bir yazılım uygulamasını barındırmak için uzun bir zaman boyunca kullanılan yegâne araç, sunucu edinme veya kiralama yoluyla web uygulamalarını kullanıcıların hizmetine sunmaktı. Bulut teknolojisinin ortaya çıkışı ile bu yönteme önemli bir alternatif ortaya çıkmıştır.

Bulut sayesinde başta yazılım uygulamalarını barındırma hizmetleri olmak üzere, dosya depolama, veri işleme, veri tabanı barındırma gibi birçok hizmet Google ve Amazon gibi büyük şirketlerin yanında irili ufaklı birçok başka şirket tarafından da sunulmaya başlanmıştır. Sunulan hizmetler bulut başlığı altında tek bir hizmetten birden fazla hizmete kadar değişmektedir. Bulut kavramı sunulan servislerin dışsallığına gönderme yapmakla beraber yeterli olanağa sahip şirketlerin kendi bünyelerinde de oluşturabilecekleri bir altyapıyı da ifade etmektedir.

Kaynak: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/686059

Modern bulut çözümleri, şirketlerin dijital çağın zorluklarıyla başa çıkmasına yardımcı oluyor. Kurumlar, BT altyapılarını yönetmek yerine daha hızlı ve karmaşık bir iş ortamına hızla yanıt verebiliyor.

Bulut bilişim, aşağıdaki alanlar dahil olmak üzere geleneksel bilgi teknolojisine üstün bir alternatif sunuyor:

  • Maliyet; sermaye giderlerini ortadan kaldırın
  • Hız; geliştirme ve test için anında alan kullanıma açın
  • Küresel ölçek; esnek olarak ölçeklendirin
  • Üretkenlik; daha fazla iş birliği, öngörülebilir performans ve müşteri izolasyonu
  • Performans; bulut yerel iş yükleri için daha iyi fiyat/performans
  • Güvenilirlik; tüm servislerde hataya dayanıklı, ölçeklenebilir, dağıtılmış sistemler

Kaynak: https://www.oracle.com/tr/cloud/what-is-cloud-computing/

Normalde yalnızca kullandığınız bulut hizmetleri için ödeme yaptığınızdan işletim maliyetlerinizi düşürebilir, altyapınızı daha verimli bir şekilde çalıştırabilir ve değişen iş gereksinimlerinize uygun şekilde ölçeklendirme yapabilirsiniz.

Kaynak: https://azure.microsoft.com/tr-tr/overview/what-is-cloud-computing

Local Server sisteminin veri akışını güvenli, kesintisiz ve istikrarlı bir performans ile devam ettirebilmesi için donanımsal olarak gelişmiş özelliklere sahip olması ve yeri geldiğinde ek donanımlar ile güçlendirilmesi gerekebilir. Örneğin; olası bir enerji sorununa karşı kesintisiz güç kaynağı yapısı, devamlı çalışan makinelerin aşırı ısınmasına karşı özel soğutma yapıları, verilerin yüksek hızda ve hatasız bir şekilde istemcilere aktarılabilmesi veya gerektiğinde yedeklenebilmesi için özel kablolar, büyük sunucu sistemlerinin önemli ek birimleri arasında yer alabilir.

Fiziksel sunucular, veri kayıplarına karşı yapılacak anlaşmaya bağlı olarak yedeklenir. Sanal sunucunun donanımları oluşabilecek arızaya karşı zaten yedeklenir. Fiziksel sunucular donanımsal bir sorun yaşadığında kapanır. Sanal sunucu cluster yani belirli konfigürasyonlar ile yapılandırılarak aynı amaç için birlikte ya da yedekli çalışan sunucu kümelerini barındıran altyapısı ile hizmet vermeye devam eder. Bulut bilişim teknolojisinin gelişmesi ile büyük verilerin internet üzerinde depolanabilmesi ve bu verilere erişim çok kolay hale gelmiştir.

İşletmenizin büyüklüğü buna yapacağınız yatırımları göz önünde bulundurarak ihtiyaçlarınızı doğru belirlemeniz gerekiyor. Sanal sunucu yada fiziksel sunucuyu seçerken güvenliğinin nasıl sağlandığını, maliyetinin ne olduğunu, donanım yatırımı yapılmasına gerek var mı, otomatik yedekleme altyapısı var mı, erişim nasıl sağlanıyor, kullanımı kolay ve hızlı mı, işletme ihtiyaçlarınıza cevap verebiliyor mu, olası muhtemel sorunlarınıza ve ihtiyaçlarınıza seçeceğiniz sunucu yeterli olacak mı gibi sorularınızı firmanızı geleceğe taşırken sorgulamalısınız.

Sanal Sunucu Mu Yoksa Fiziksel Sunucu Mu Güvenlidir?

Sanal sunucu ya da Fiziksel sunucu mu güvenli her sistemin kendine göre güvenlik sorunları oluşmakta fakat bu sorunları en aza indirerek zarara uğramayacağınız sistemleri tercih etmelisiniz. Gelişen teknolojiyi, maliyetlerinizi de göz önünde bulundurarak kuracağınız sistemde anlaşma yapacağınız firmanın güvenlik koşullarını araştırmalı uygunluğuna öyle karar vermelisiniz.

Kaynak: https://www.dia.com.tr/bulut-bilisim-ile-local-server-arasindaki-fark-nedir-hangisi-guvenlidir/

Bu konuda 2004 yılından beri bilişim sektöründe hizmet veren

Dia Yazılımın Tüm ERP Çözümleri ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için

https://www.dia.com.tr

Beğen
Beğen Güzel Eğlenceli Saşırtıcı Üzücü Kızgın
7